ست کامل
گوشواره
گردنبند
ست کامل
نمونه بسته‌بندی
چلیپا
عنوان
ست گوشواره و گردنبند
فلز و سنگ اونیکس (عقیق سیاه)
بند جیر
توضیح
گوشواره ۲×۱ سانتی‌متر
آویز گردن ۴.۵×۱ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۶۰/۰۰۰ تومان
گردنبند ۹۲/۰۰۰ تومان
ست کامل ۱۲۸/۰۰۰تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال