ست کامل
ست کامل
گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
ست کامل
ست کامل
چلیپا
عنوان
ست گوشواره و گردنبند
فلز و سنگ اونیکس (عقیق سیاه)
بند جیر
توضیح
گوشواره ۲*۱ سانتی‌متر
آویز گردن ۴.۵*۱ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۲۵ هزار تومان
گردنبند ۳۳ هزار تومان
ست کامل ۴۷ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال