کاتوره
عنوان
انگشتر
فلز برنج
لحیم‌کاری، حکاکی و ریخته‌گری با تکنیک کف دریا
توضیح
۳×۲×۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۵ گرم
وزن حدودی
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
۹۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال