ست کامل
ست کامل
گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
نمونه بسته‌بندی
نمونه بسته‌بندی
هور ۲
عنوان
ست گوشواره و گردنبند
فلز و سنگ اونیکس (عقیق سیاه)
بند جیر
توضیح
گوشواره ۲×۱ سانتی‌متر
گردنبند ۳۰ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۴۶ هزار تومان
گردنبند ناموجود
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال