مجموعه «هم‌نشینی» از انواع سنگ‌های عقیق، اونیکس، کریسوبریل و غیره در کنار فلزات و بندهای جیر به تعداد محدود ساخته شده. هریک از قطعات با توجه به ظرافت و ابعاد کوچک و سبک، برای انواع مهمانی و استفاده‌های‌ روزمره مناسب هستن.