گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
ست کامل
ست کامل
چوبین ۱
عنوان
ست گوشواره و گردنبند دست‌ساز
تلفیق چوب و نخ
توضیح
گردنبند ۲۷*۳.۵ سانتی‌متر
گوشواره ۶.۵*۱ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۲۶ هزار تومان
گردنبند ۲۳ هزار تومان
ست کامل ۴۰ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال