گوشواره کد A
گوشواره کد A
گردنبند کد A
گردنبند کد A
دستبند کد A
دستبند کد A
گوشواره کد B
گوشواره کد B
گردنبند کد B
گردنبند کد B
دستبند کد B
دستبند کد B
گوشواره کد C
گوشواره کد C
گردنبند کد C
گردنبند کد C
دستبند کد C
دستبند کد C
گوشواره کد D
گوشواره کد D
گردنبند کد D
گردنبند کد D
دستبند کد D
دستبند کد D
گوشواره کد E
گوشواره کد E
گردنبند کد E
گردنبند کد E
دستبند کد E
دستبند کد E
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
سنگ و رنگ
عنوان
ست گوشواره، گردنبند و دستبند دست‌ساز
زیورهای رنگین از ترکیب سنگ‌ و بندهای جیر
توضیح
گوشواره ۲.۵*۰.۵ سانتی‌متر
گردنبند ۴۰*۶ سانتی‌متر
دستبند ۲۰*۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۰ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۱۹ هزار تومان
گردنبند ۲۵ هزار تومان
دستبند ۲۰ هزار تومان
ست کامل ۴۶ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال