پرهون ۲
عنوان
گردنبند
سنگ اونیکس (عقیق سیاه) و فلز آبکاری شده
بند جیر
توضیح
آویز گردن ۵×۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
۱۵۲/۰۰۰ تومان
گردنبند ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال