واژه
عنوان
گوشواره و گردنبند سفارشی
قابل ساخت با کلمه، اسم یا حرف دلخواه
از جنس مس یا برنج
توضیح
گوشواره ۳.۵×۳.۵ سانتی‌متر
آویز گردن ۴×۴ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۶۸۵ هزار تومان
گردنبند ۳۹۰ هزار تومان
ست کامل ۹۷۵ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال