ست کامل
ست کامل
گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
دستبند
دستبند
ست کامل
ست کامل
نمونه بسته‌بندی
نمونه بسته‌بندی
تپش ۲
عنوان
ست گوشواره، گردنبند و دستبند دست‌ساز
سنگ اونیکس (عقیق سیاه)
نخ سرخ آتشین
توضیح
گوشواره ۲×۱ سانتی‌متر
گردنبند ۴۰×۳ سانتی‌متر
دستبند ۲۰×۱.۵ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۰ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
گوشواره ۳۲ هزار تومان
گردنبند ۴۰ هزار تومان
دستبند ۳۹ هزار تومان
ست کامل ۸۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال