ست کامل
گوشواره
گردنبند
دستبند
ست کامل
نمونه بسته‌بندی
تپش ۲
عنوان
ست گوشواره، گردنبند و دستبند دست‌ساز
سنگ اونیکس (عقیق سیاه)
نخ سرخ آتشین
توضیح
گوشواره ۲×۱ سانتی‌متر
گردنبند ۴۰×۳ سانتی‌متر
دستبند ۲۰×۱.۵ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۰ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
گوشواره ۶۰/۰۰۰ تومان
گردنبند ۸۳/۰۰۰ تومان
دستبند ۸۲/۰۰۰ تومان
ست کامل ۱۷۷/۰۰۰ تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال