مَه
عنوان
النگو
فلزات مس و برنج
لحیم‌کاری، حکاکی و ریخته‌گری با تکنیک کف دریا
توضیح
۷×۴.۵×۱.۵ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۵ گرم
وزن حدودی
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
۱/۱۴۰/۰۰۰ تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال