گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
دستبند
دستبند
ست کامل
ست کامل
تپش ۳
عنوان
ست گوشواره، گردنبند و دستبند دست‌ساز
سنگ اونیکس (عقیق سیاه)
نخ سرخ آتشین
توضیح
گوشواره ۲*۱ سانتی‌متر
گردنبند ۴۰*۲.۵ سانتی‌متر
دستبند ۲۰*۱.۵ سانتی‌متر
سایز حدودی
۱۰ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۱۴ هزار تومان
گردنبند ۱۷ هزار تومان
دستبند ۱۶ هزار تومان
ست کامل ۳۲ هزار تومان
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
گردنبند ۱۰ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
دستبند ۸ هزار تومان
★ ۸ هزار تومان
ست کامل ۱۹ هزار تومان
★ ۱۵ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال