کد A
کد A
پرهون ۱
کد ‌B (ناموجود)
کد ‌B (ناموجود)
نمونه بسته‌بندی
پرهون ۱
عنوان
گردنبند
سنگ‌های رنگی و فلز آبکاری شده
بند جیر
توضیح
آویز گردن ۳×۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
۱۲۹ هزار تومان
گردنبند ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال