ست کامل
ست کامل
گوشواره
گوشواره
گردنبند
گردنبند
هور ۱
عنوان
ست گوشواره و گردنبند
فلز و سنگ‌های اونیکس و عقیق
بند جیر
توضیح
گوشواره ۲*۱ سانتی‌متر
گردنبند ۳۰ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
گوشواره ۲۵ هزار تومان
گردنبند ناموجود
گوشواره ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال