استفاده به شکل گردنبند
استفاده به شکل دستبند
رنگ و ریسمان ۳
نمونه بسته‌بندی
رنگ و ریسمان ۳
عنوان
اکسسوری دست‌ساز
قابل استفاده به شکل گردنبند و دستبند
مهره سرامیکی چشم نظر و نخ رنگین
هنر سنتی ایرانی در ترکیبی متفاوت و امروزی
توضیح
۱۰۰×۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
۸۰/۰۰۰ تومان
گردنبند ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال