استفاده به شکل گردنبند
استفاده به شکل گردنبند
استفاده به شکل دستبند
استفاده به شکل دستبند
رنگ و ریسمان ۳
رنگ و ریسمان ۳
رنگ و ریسمان ۳
عنوان
اکسسوری دست‌ساز
قابل استفاده به شکل گردنبند و دستبند
مهره سرامیکی چشم نظر و نخ رنگین
هنر سنتی ایرانی در ترکیبی متفاوت و امروزی
توضیح
۱۰۰*۲ سانتی‌متر
سایز حدودی
۵ گرم
وزن حدودی
۲۹ هزار تومان
گردنبند ۱۵ هزار تومان
★ ۱۰ هزار تومان
قیمت با بسته‌بندی و ارسال